• وبلاگ : جون عزيزت بياتو...
 • يادداشت : :)
 • نظرات : 15 خصوصي ، 9 عمومي
 • ساعت ویکتوریا

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   


  حسود نيستم خو راستشو گفتم خخخخخخخ

  برام مهم نيس وبلاگم خوب باشه يا نه مهم اينه اوني که دوسش دارم ديده اين وبلاگو رضا چن بار اومده وبلاگمممم

  من برااون درست کرددم


  خواهش
  پاسخ

  جان؟
  15تا خصوصي؟آشوااااااااااان؟ مشکوک ميزنيا....
  پاسخ

  نه بابا چيز خاصي نيس هرچي هس تو فيسبوكه:)
  کم پيدايي؟چه خبر؟ من برگشتما:)
  پاسخ

  اي جانم بهاردلمون تنگ شده بود برات:)
  جزاي بالاتر از اين نيست.
  که به کسي دل بندي.
  که قسمت تو نيست.
  پاسخ

  آخي:(بميرم
  سلام
  ( نق که ميزنه

  بي حوصله که ميشه)
  من وقتي اينجورم يعني حوصلم سررفته
  موفق باشيد..
  پاسخ

  شما دختر نيستي:)هنوز بچه اي ...مرسي
  کـاش مـيشـد ديـشـب مـي آمـدي....
  مـرا در آغـوشـت جـايـم مـيـدادي..
  فـرصـتِ گـِلـه را ازم مـيگـرفـتـي..
  مـثـلِ زمـانـهـايـي کـه از نـديـدنـت شـاکـي بـودم..
  بـلـند مـيـگـفـتـي: هـــــــــيــــــس
  هـمـه ي بـي مـن بـودنـات تـمـوم شـد..
  سـرم تـو آغـوشـت بـاشـه و بـگـي:
  ديـگـه ايـنـجـام . . مـيـخـواهـم امـشـب تـا صـبـح ديـوانـه ات کـنـم.......
  لايـــک=خــــاصّ تـريـنِ مــــــن..!
  از مــــن نــپــرس چــقــد دوســـتـت دارم.........
  پاسخ

  :0جــــــــــــان؟

  تجسم کن کنارت باشد …
  شب … قبل از خواب …
  نگاهش کن? تا مطمئن شو? که هست
  که م? ماند …
  صبح که ب?دار م? شو?،هنوزم هست !
  که خواب ن?ست
  که حق?قت دارد بودنش
  فکرش را بکن …
  نگران?ت را بفهمد،نگاهت کند،ببوسدت،نزديکتر شود،
  طور? که نفسش صورتت را گرم کند،بگو?د :
  بخواب عز?زم،کنارت هستم …
  وا?ن ?عن? زندگ? …
  خودِخودِ زندگ?ــــ …............
  خوبه که ميفهمينبه وبم بيا باي عاليه
  پاسخ

  بله ما دراكيم:)