• وبلاگ : جون عزيزت بياتو...
 • يادداشت : :)
 • نظرات : 15 خصوصي ، 9 عمومي
 • چراغ جادو

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   

  تجسم کن کنارت باشد …
  شب … قبل از خواب …
  نگاهش کن? تا مطمئن شو? که هست
  که م? ماند …
  صبح که ب?دار م? شو?،هنوزم هست !
  که خواب ن?ست
  که حق?قت دارد بودنش
  فکرش را بکن …
  نگران?ت را بفهمد،نگاهت کند،ببوسدت،نزديکتر شود،
  طور? که نفسش صورتت را گرم کند،بگو?د :
  بخواب عز?زم،کنارت هستم …
  وا?ن ?عن? زندگ? …
  خودِخودِ زندگ?ــــ …............